Som dirigent for kor i Herning og Aarhus stilles jeg i situationer, hvor der er flere ting, der kræver overvejelse og stillingstagen. Hvilket repertoire vil det glæde mig at arbejde med? Vil det også glæde koret? For hvem er det sjovest at arbejde med nyt og ukendt eller gammelt og velkendt? Hvem får mest ud af det? Alle disse spørgsmål, og mange flere, kræver en begavet besvarelse og udførelse, som jeg stræber efter at give på bedst mulige vis. Det kan være hårdt, at lære nyt repertoire, og det kan ligeledes være hårdt og krævende, at gennemarbejde et kerneværk, der har lagret sig dybt i et kors rygrad. I mit korarbejde forsøger jeg at navigere på så fornuftig og gensidigt givende vis, som det er mig muligt, så korprøverne bliver til glæde for både dirigenten og korsangerne.