(Aristoteles, Poetik, kap. 17)
 
"Digteren bør også efter bedste evne gennemleve sine personers holdning og adfærd; thi digtere, der selv er grebet af følelserne, virker mest overbevisende, fordi de taler til den samme natur i os, og den, der selv føler sjælens storme og vreden, formår at give det sandeste billede af disse følelser." 
 
 
(Carl Phillip Emmanuel Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, (1753))
 
"En musikus kan kun selv røre, hvis han selv er rørt; derfor må han nødvendigvis sætte sig i alle de affekter, han vil fremkalde hos sine tilhørere; han lader dem forstå sine følelser og bevæger dem på den måde bedst til at føle med sig."