At omsætte følelser til toner er den kongstanke, der præger mit arbejde som komponist. Min hensigt er, at vække de følelser jeg får i mødet med en udtrykt hensigt i de, der lytter til musikken. Af den grund er langt størstedelen af min musik komponeret over bibelpassager, salmetekster og salmemelodier, der er udtryk, som jeg kan tolke med toner.

Kompositionskunsten hviler efter min mening på to søjler: Dygtighed og anvendelighed. Med dygtigheden udformes smukke melodier og satser, der itonesætter den tekst eller melodi, man komponerer over.  Tanken om anvendelighed borger for, at kompositionerne opføres og spilles jævnligt. Den sikrer tillige, at man komponerer til virkeligheden og ikke fantasien.

 

Værker for kor og orgel:

 • Nu kom der bud fra englekor. (Kantate á fire satser)
 • Nu kom der bud fra englekor.
 • Vor Jesus kan ej noget herberg finde.
 • Herre, hør min bøn.

Værker for orkester og kor:

 • Kirken den er et gammelt hus. (Kantate á otte satser). Fjerde sats kan høres her: Kirken den er et gammelt hus
 • Kom hjælp mig, Herre Jesus. (Kantate á fire satser)

Værker for orgel:

 • Som liliens hjerte kan holdes i grøde.
 • Den signede dag.
 • Herre, jeg har handlet ilde.
 • Jerusalem! I dag din konge græder.
 • Fuga over ”The Final Countdown”.

Værker for orgel, soloinstrument og sanger:

 • O høje råb, hvis lige aldrig hørtes.
 • Påskeblomst! Hvad vil du her?
 • Opstanden er den Herre Krist.