Enhver har oplevet undervisning, hvori underviseren har udstukket ruten for udbyttet af undervisningens undergang; uoplagt og uinteresseret har vedkommende afleveret sine ord, uden at indfange elevernes opmærksomhed eller lyst til læring.

Den gode underviser er i mine øjne den, der på oplagt og dygtig vis indfanger og fastholder eleverne i fagets univers. Bredt kendskab til fagets litteratur øger den mængde af sammenhænge hvori man kan betragte et givent emne, og forøger det faglige anekdoteforråd, som aldrig er uvæsenligt at have i undervisningssituationer.

Jeg stræber efter, at undervise med personlig oplagthed, grundig forberedelse og tydelig interesse for mine fag. For hvis ikke læreren udviser disse kvaliteter, kan eleverne ikke efterligne dem.